Osa 3 HCC V28 -sarja - DoctusTech (2023)

4-osaisen sarjan osan 2 painoksessa käsittelimme muutoksia sairauden + sairauden vuorovaikutuksen modifioijissa ja V28-hierarkioiden ryhmissä 8-14. Tässä 4-osaisen sarjan osan 3 versiossa tarkastelemme useiden HCC-muuntajien muutoksia ja katamme seuraavat 6 ryhmittelyä.


Viimeinen tarkasteltava lisäarvo on lisäarvo, joka lisätään suuren määrän eri HCC-luokkien vuoksi. Potilaille, joilla on vähintään viisi erilaista HCC:tä, lisätään ylimääräinen RAF-pistemäärä, koska jokainen lisätty diagnoosi lisää monimutkaisuutta, hoidon kustannuksia ja vaikeuttaa näiden potilaiden hoitoa. Tämän lisäosan enimmäismäärä on kymmenen erilaista HCC:tä. Toisin kuin aikaisemmissa luokissa, muutokset v24:stä v28:aan johtavat siihen, että potilaan riskipisteisiin lisätään korkeampi arvo lähes kaikissa mahdollisissa ryhmissä. Keskimäärin nämä pisteet ovat nousseet 37,06 %.

4-osaisen sarjan osan 2 painoksessa käsittelimme HCC:t verisairauksien, kognitiivisten sairauksien, päihteiden käyttöhäiriöiden, psykiatristen sairauksien, selkärangan sairauksien, neurologisten sairauksien ja pidätyssairauksien ryhmissä. Tässä 4-osaisen sarjan osan 3 painoksessa käsittelemme seuraavat 6 ryhmää sydänsairauksista munuaissairauksiin.

Tähän ryhmään lisättiin uusia luokkia V28 HCC 221:llä (sydämensiirron tila/komplikaatiot) ja HCC 223:lla (sydänapulaite/keinotekoinen sydän). Tämän lisäksi suurin tapahtunut muutos on se, että V24 HCC 85:een (Congestive Heart Failure) kuuluneet ICD-10:t on erotettu seitsemään eri V28 HCC:hen. Sydämen vajaatoiminnassa itsessään on nyt 5 erilaista HCC:tä riippuen taudin vaiheesta ja vakavuudesta.

V24 HCC 85

Yksi koodi (lopuvaiheen sydämen vajaatoiminta) siirretään V28 HCC 222:een (End Stage Heart Failure) ja RAF on kasvanut 4,089

Akuutin ja kroonisen sydämen vajaatoiminnan koodit on siirretty v28 HCC 224:ään (Acute on Chronic Heart Failure), minkä seurauksena RAF on kasvanut 0,012

Akuuttia sydämen vajaatoimintaa koskevat koodit siirrettiin V28 HCC 225:een (Acute Heart Failure (ei sisällä akuuttia kroonista)) RAF:n lisäyksellä 0,012

Määrittämättömään sydämen vajaatoimintaan ja keuhkoverenpainetautiin liittyvät koodit siirrettiin V28 HCC 226:een (Heart Failure, paitsi loppuvaihe ja akuutti) RAF:n noustessa 0,012

Useimmat kardiomyopatiaan liittyvät koodit lisättiin V28 HCC 227:ään (kardiomyopatia/sydänlihastulehdus) 0,217:n laskulla.

Koodit, jotka liittyvät PE kanssa akuuttiin cor pulmonale, on siirretty verisuonitautien ryhmään V28 HCC 267:ssä (syvälaskimotromboosi ja keuhkoembolia) ja RAF on kasvanut 0,030.

Mallista poistettiin yksi koodi, huumeiden aiheuttama kardiomyopatia

V24 HCC 86 (Acute Myocardial Infarction) suurin osa koodistaan ​​siirrettiin V28 HCC 228:aan (akuutti sydäninfarkti) RAF:n noustessa 0,052

Poikkeuksena tähän ovat koodit, jotka liittyvät repeämään chordaetendineae tai papillaarilihakseen, jotka siirrettiin V28 HCC 229:ään (epästabiili angina pectoris ja muu akuutti iskeeminen sydänsairaus) RAF:n pienentyessä 0,011.

V24 HCC 87 (epävakaa angina ja muut akuutit iskeemiset sydänsairaudet) kaikki ICD-10-koodit siirrettiin V28 HCC 229:ään pienellä RAF-lisäyksellä 0,005

V24 HCC 88:n (AnginaPectoris) kaikki koodit poistettiin mallista

V24 HCC 96 (Specified Heart Arrhythmias) useimmat koodit siirrettiin V28 HCC 238:aan (Specified Heart Arrhythmias) ja RAF kasvoi 0,016

Poikkeuksena tähän oli se, että mallista poistettiin superventrikulaarisen takykardian koodi

16) Aivoverisuonitautiryhmä


Hyvin vähän muutoksia koodien määrittämisessä V24:n ja V28:n välillä

V24 HCC 99:n (intrakraniaalinen verenvuoto) kaikki koodit on siirretty V28HCC 248:aan RAF:n pienentyessä 0,006

V24 HCC 100 (IschemicorUnspecified Stroke) useimmat koodit siirrettiin koodiin V28HCC 249 (iskeeminen tai määrittelemätön aivohalvaus), mikä johti RAF:n laskuun 0,019

Poikkeuksena tähän on, että mallista poistettiin koodit, jotka liittyvät intraoperatiivisiin ja postoperatiivisiin aivohalvauksiin

V24HCC 103 (hemiplegia/hemipareesi) oli kaikki koodinsa siirretty koodiin V28 HCC 253 (hemiplegia/hemipareesi) ja RAF kasvoi 0,021

HCC 104:n kaikki koodit siirrettiin V28 HCC254:ään (monoplegia, muut paralyyttiset oireyhtymät) ja RAF kasvoi 0,018


DoctusTech auttaa Value-Based Careorganisaatioita arvioimaan RAF-pisteensä uudessa v28-mallissa.Haluatko tietää, miltä organisaatiosi RAF-pisteet näyttävät uudessa v28-mallissa? Ota meihin yhteyttä saadaksesi yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin analyyttisen raportin. Napsauta alla olevaa painiketta.

ottaa yhteyttä


17) Verisuonisairauksien ryhmä

Monet tämän ryhmän koodit poistettiin mallista, mukaan lukien monet yleisesti käytetyt perifeeristen verisuonitautien koodit. Yksityiskohdat ovat seuraavat:

V24 HCC 106 (raajojen ateroskleroosi haavautumalla tai gangreenilla) oli suurin osa koodeista siirretty koodiin V28 HCC 263 (raajojen valtimoiden ateroskleroosi haavautumalla tai gangreenilla) ja RAF laski 0,426:lla

Poikkeukset tähän olivat koodit, jotka liittyivät lääkkeiden aiheuttamaan diabetekseen ja verisuonisairauteen ja kuolioon, poistettiin mallista

V24 HCC 107 (Verisuonisairaus komplikaatioineen) jaettiin V28 HCC 264:ään (Komplikaatioita sisältävä verisuonisairaus), 267:een (syvä laskimotukos ja keuhkoembolia) ja 383 (krooninen ihohaava, paitsi paine, ei määritelty luuhun tai luuhun).

V28HCC 264:ään siirtyvät koodit sisältävät koodit dissektioon ja repeytyneisiin aneurysmiin, tromboosiin tai aortan ja raajojen ateroembolioihin. Näillä koodeilla RAF kasvoi 0,015

Koodit, jotka siirtyvät V28HCC 267:ään, sisältävät kroonisen PE-koodit ja koodit cor pulmonalesta. Näillä koodeilla oli RAF:n lasku 0,067

Koodit, jotka siirtyvät V28HCC 383:een, sisältävät koodit suonikohjujen, kroonisen laskimotukoksen haavaumien ja tromboottisten haavaumien koodit. Näiden koodien RAF kasvoi 0,214

Mallista poistetut koodit ovat laajoja ja sisältävät

Pään, kaulan ja raajojen valtimoiden dissektioon sekä määrittelemättömään valtimon dissektioon liittyvät koodit

Akuuttiin iskemiaan ja suolistoinfarktiin liittyvät koodit

Koodit nekrotisoivalle suolistokolotille

Yksi koodi foriskemia ja munuaisinfarkti

V24 HCC 108:ssa (VascularDisease) oli muutama koodi jaettu ja ne poistettiin mallista

Nekrotisoivien verisuonisairauksien koodit siirrettiin V28 HCC 94:n tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhmittelyyn RAF-arvon alenemiseksi 0,058

V24HCC264:ään siirtyvät koodit liittyvät raajojen ateroskleroosiin ja lepokipuun, mikä lisää RAF-arvoa 0,218

V28HCC267:ään siirtyvät koodit sisältävät akuutin ja kroonisen embolian ja useimpien muiden kuin sydämen, keuhkojen tai aivojen laskimoiden tromboosin koodit, mistä seuraa RAF-arvon nousu 0,136

Mallista poistettuja koodeja ovat mm

Koodit diabetekselle, jolla on PVD ilman gangreania

Koodaa altherlsclorista ilman kipua tai ajoittaista kyynärhäiriötä

Koodit alusten rikkoutumattomille ja vaurioille

Koodaa perifeerisen verisuonitaudin määrittelemätöntä tai muuta

Koodit aorttaan tai ektasiaan

Koodaa suoliston vaskulaarisia sairauksia

18) Lung Disease Group

Tämä ryhmä lisää kaksi uutta HCC:tä, V28 HCC 276 (keuhkosiirron tila/komplikaatiot) ja V28 HCC 279 (vaikea jatkuva astma). Useimmissa tämän ryhmän HCC:issä oli pieniä muutoksia lukuun ottamatta V24 HCC 112:ta (keuhkofibroosi ja muut krooniset keuhkosairaudet), josta oli poistettu useita koodeja ja loput sukelsivat V28 HCC 278:n (idiopaattinen keuhkofibroosi ja keuhkovaurio systeemisessä skleroosissa) välillä. ja 280 (krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, interstitiaaliset keuhkosairaudet ja muut krooniset keuhkosairaudet). Yksityiskohdat ovat:

V24 HCC 110:n (Kystinen fibroosi) kaikki koodit on siirretty koodiin V28HCC277 (Kystinen fibroosi) RAFof0,457:n lisäyksellä

V24 HCC 111:n (ChronicObstructive Pulmonary Disease) kaikki koodit siirrettiin V28 HCC 280:een, jolloin RAF-arvo pieneni 0,036

V24 HCC 112:sta (keuhkofibroosi ja muut krooniset keuhkosairaudet) oli poistettu useita koodeja ja loput jaettu

Koodit, jotka liittyvät keuhkofibroosiin ja systeemiseen skleroosiin, johon liittyy keuhkoja, siirrettiin koodiin V28 HCC278, jolloin RAF kasvoi 0,787

Suurin osa koodeista siirrettiin V28 280:een, jolloin RAF kasvoi 0,072

Mallista poistetut koodit sisältävät keuhkojen sarkoidoosin, lääkkeiden aiheuttamat sisäelinten keuhkosairaudet, savun hengittämisestä tai muista määritellyistä aineista johtuvat hengityssairaudet ja muut harvinaiset sairaudet

V24 HCC 114 (Aspiraatio- ja määritellyt bakteerikeuhkokuumeet) -koodit sopisivat parhaiten, mikä siirsi V28 HCC 282:n (Aspiraatio- ja määritellyt bakteerikeuhkokuumeet) vähentämällä RAF-arvoa 0,048

Myös yksikoodi ventilaattoriin liittyvä keuhkokuume siirtyi pysäytyssairausryhmään v28 HCC 211 (hengitysriippuvuus/trakeostomian tila/komplikaatiot) RAF:n noustessa 0,751

V24 HCC 115 (PneumococcalPneumonia, Empyema, Lung Abscess) -mallin koodit poistettiin parhaiten. Tämä sisältää keuhkojen histoplasmoosin, blastomykoosin ja kokkidomykoosin sekä H. influenzaen aiheuttaman aspneumonian, Streptpneumon ja määrittelemättömän lobarpneumonian koodit

Keuhkojen paiseita ja kuolioa koskevat koodit siirrettiin V28 HCC 283:een (Empyema, LungAbscess) ja RAF laski 0,004

19) Silmätautiryhmä

Tämä ryhmä pysyi suurelta osin ennallaan V24-28-muunnoksen myötä

V24 HCC 122 (Proliferatiivinen diabeettinen retinopatia ja lasiainen verenvuoto) suurin osa sen koodeista siirrettiin koodiin V28HCC 298 (vaikea diabeettinen silmäsairaus, verkkokalvon laskimotukos ja lasiaisen verenvuoto) ja RAF kasvoi 0,099.

Lääkkeiden aiheuttamaan diabetekseen ja retinopatiaan liittyvät koodit poistettiin mallista

V24 HCC 124 (Exudative Macular Degeneration) oli kaikki koodinsa siirretty V28 HCC 300:ksi (Exudative Macular Degeneration) ja RAF kasvoi 0,100

20) Munuaistautiryhmä

Tällä ryhmällä oli kaksi suurta HCC:tä ja kaikki niissä olevat koodit poistettiin mallista, V24 HCC 134 (dialyysitila) ja V24 HCC 135 (akuutti munuaisten vajaatoiminta). Toinen merkittävä muutos tähän ryhmittelyyn on CKD 3:n jakaminen erillisiin HCC:ihin vaiheita 3a ja 3b varten. Yksityiskohdat ovat:


V24 HCC 136 (krooninen munuaissairaus, vaihe 5) kaikki sen koodit siirrettiin V28 HCC 326:een (krooninen munuaissairaus, vaihe 5) 0,674:n lisäyksellä

V24 HCC 137 (krooninen munuaissairaus, vaikea (vaihe 4)) kaikki koodinsa siirrettiin koodiin V28 HCC 327 (krooninen munuaissairaus, vaikea (vaihe 4)) RAF:n noustessa 0,347

V24 HCC 138 (krooninen munuaistauti, kohtalainen (vaihe 3)) jaettiin

CKD:n vaiheeseen 3b liittyvät koodit siirrettiin V28 HCC 328:aan (krooninen munuaistauti, kohtalainen (vaihe 3B)) RAF:n lisäyksellä 0,116

Koodit, jotka liittyvät CKD-vaiheeseen 3a tai määrittelemättömät, siirrettiin V28 HCC 329:ään (krooninen munuaistauti, kohtalainen (vaihe 3, paitsi 3B)) ja RAF kasvoi 0,116

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 13/06/2023

Views: 5301

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.